Mondkapjesplicht OdyZee College

Vanaf 07-10-2020 geldt er op alle locaties van het VSO binnen het Odyzee College een mondkapjesplicht op de gangen waar het VSO gehuisvest is. Dit gebeurt naar aanleiding van het dringend advies vanuit de VO raad en Respont om het risico op coronabesmettingen binnen de school te verkleinen. De school geeft geen advies over het nut of de noodzaak tot het gebruik van mondkapjes binnen het VSO. Hiervoor kan het RIVM geraadpleegd worden.

De mondkapjesplicht geldt zowel voor leerlingen (ongeacht leeftijd) als personeel van het VSO. Leerlingen en personeel dienen ten alle tijden onder schooltijd een mondkapje te dragen wanneer zij in de gangen van het VSO zijn. Ook bij het halen van spullen uit een kluisje of naar het toilet gaan. Dit laatste geldt niet voor SO leerlingen die gebruik maken van een klaslokaal in het VSO.

 

Na juridisch advies ingewonnen te hebben komen we tot de volgende besluiten/ afspraken:

Indien een leerling geen mondkapje bij zich heeft gelden de volgende regels:

-          Wanneer een leerling de eerste keer een mondkapje is vergeten mee te nemen volgt er een waarschuwing en krijgt hij/zij een mondkapje van school.

-          Wanneer een leerling voor de tweede keer een mondkapje vergeten is moet er voor een mondkapje van school betaald worden.

-          Wanneer een leerling weigert een mondkapje te dragen volgt er een waarschuwing.

-          Wanneer de leerling na een waarschuwing nog steeds weigert een mondkapje te dragen wordt de leerling naar huis gestuurd. Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij boeken meeneemt en thuis verder aan school werkt.

-          Er zal een gesprek met ouders en leerling plaatsvinden over de noodzaak van de mondkapjesplicht en de leerling aan te sporen tot het dragen van een mondkapje.