Vrijetijdsbesteding

Onderstaand enkele links naar organisaties en bedrijven die verschillende vormen van vrijetijdsbesteding aanbieden.

Centrum voor dressuur, therapie en zorg.

www.manegebalans.nl

Zorg en speelboerderij "de Hosvazze". 

www.hosvazze.nl

Sport en feestjes.

www.shiransport.nl

Christelijk begeleidingscentrum "Aan de Hand".

www.aandehand.org

Zorgboerderij "SAM-en".

www.sam-en.nl

"Grip krijgen op" coaching en advies.

www.gripkrijgenop.nl

Buitenschoolse opvang, hulp voor jeugd & gezin.

www.t-care.nl

Begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking en/of een autismespectrumstoornis.

www.de-akkerwinde.nl