Examens en vervolgonderwijs

OdyZee biedt de mogelijkheid voor de leerlingen om Staatsexamen af te leggen op niveau VMBO-b, VMBO-t of HAVO. Aan het eind van klas VSO2 wordt er samen met ouders en leerlingen een vakkenpakket gekozen (zie de pagina 'vakkenpakketten'). In het examenjaar moet de school voor 1 december de examenvakken doorgeven aan DUO in Groningen. Het examen bestaat uit een schriftelijk deel (gelijk met het landelijk schriftelijk examen voor VO-scholen) en een mondeling deel, dat in juni of juli wordt afgenomen.


Vanaf 2012 is de nieuwe eis ingegaan dat het gemiddelde van het schriftelijke deel minimaal 5,5 moet zijn.


Het behaalde diploma is gelijk aan de diploma's die in het regulier onderwijs worden uitgereikt.

 

Voor de examenleerlingen is een examenboek opgesteld, dit is een praktische handleiding waarin staat welke stof je moet kennen en op welke manier de examens afgenomen worden. Ook de voor de examens belangrijke data zijn hierin opgenomen. De examenboekjes zijn hieronder te downloaden. De boekjes zijn gemaakt met de kennis van het moment. Als er verschillen zijn in informatie in deze boekjes en de informatie op de site van DUO is de informatie van DUO leidend. Als er wijzigingen zijn volgt er een update.

 

 De examenboekjes zijn hieronder te downloaden.

 

Examenboek VMBO-BB-BK

Examenboek MAVO

Examenboek HAVO