Kliniekgroep

De kliniekgroep is een VSO groep, ingericht voor leerlingen die behandeling volgen.


Nieuwe leerlingen worden voor de start op onze school uitgenodigd voor een gesprek met de mentor. Voor leerlingen die opgenomen zijn is dat in de eerste week van de opname. In dit gesprek wordt gekeken naar het niveau van de leerling en het vakkenpakket, de motivatie en inzet. De mentor vraagt daarnaast informatie op bij de school van herkomst. Na de intake wordt door OdyZee vastgesteld hoeveel tijd de leerling per dag naar school komt en wordt het persoonlijk rooster opgesteld. Dit kan alleen als de informatie van de school van herkomst aanwezig is en de schoolboeken aanwezig zijn. De leerlingen die voor een langere periode naar OdyZee komen, werken met boeken uit ons boekenfonds. Leerlingen die zeer korte tijd onze school bezoeken nemen boeken van de school van herkomst mee. Tijdelijke leerlingen volgen op OdyZee zoveel mogelijk het programma van de school van herkomst.