Onderwijsprogramma

De VSO-groepen zijn verdeeld in 15 groepen.


OdyZee College Goes OdyZee College Middelburg
VSO 1-2a VMBO-b/VMBO-t VSO M1 VMBO-b/VMBO-t
VSO 1b VMBO-t/HAVO
VSO 2a VMBO-b/VMBO-t VSO M3 VMBO-t
VSO 2b VMBO-t/HAVO
VSO 3 HAVO
VSO 3 VMBO-t VSO M3/M4 VMBO-b
VSO 3 / 4 VMBO-b
VSO 4 VMBO-t VSO M4 VMBO-t
VSO 4 HAVO
VSO 5 HAVO
Kliniekgroep


De VSO groepen zijn onderverdeeld in 15 groepen. In de onderbouw werken wij aan de kerndoelen basisvorming, in de bovenbouw aan de doelen van het tweede fase onderwijs.


De niveaus die aangeboden worden zijn: VMBO-b, VMBO-t en HAVO niveau.


Een schooldag in de onderbouw:


Lesblok 8.30 - 10.25
Ochtendpauze 10.25 - 10.40
Lesblok 10.40 - 12.20
Middagpauze 12.20 - 12.35
Lesblok 12.35 - 14.15


Een schooldag in de bovenbouw:


Lesblok 8.30 - 10.10
Ochtendpauze 10.10 - 10.25
Lesblok 10.25 - 12.05
Middagpauze 12.05 - 12.20
Lesblok 12.20 - 14.15

 

Vanaf schooljaar 2016-2017 wordt het gelijke dagen model toegepast, dit betekent dat de leerlingen maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.15 op school zijn.

 

De roosters zijn zo opgezet dat leerlingen uit dezelfde klas, zoveel mogelijk, aan hetzelfde vak werken. Dit maakt het mogelijk om zowel individueel als groepsgewijs onderwijs te geven en samenwerking tussen leerlingen te bevorderen. In de onderbouw werken we met een vaste groepsleerkracht, deze is verantwoordelijk voor: Nederlands, Engels, Wiskunde, Biologie, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Economie, NASK (laatste twee vakken alleen in klas 2). Voor enkele praktijkvakken zijn er vakleerkrachten: Gym, Techniek, ICT, Beeldende Vorming. De leerlingen krijgen aan het eind van de week een weekjournaal mee naar huis. Hierin staan een aantal zaken die in die week hebben plaatsgevonden. Ouders/verzorgers moeten het weekjournaal ondertekenen en op maandag weer meegeven aan hun zoon of dochter. De vakleerkrachten van klas 3, 4 en 5 wisselen van lokaal voor het volgende blok. Zij hebben hun eigen vakspecialisaties. Verder heeft iedere klas in de bovenbouw een eigen mentor.


Leerlingen die de richting VMBO-t of HAVO volgen, kunnen dit traject afsluiten met een diploma, d.m.v. Staatsexamens. Leerlingen die VMBO-b volgen kunnen deelcertificaten halen.