Onderwijsprogramma

De VSO-groepen zijn verdeeld in 16 groepen.


OdyZee College Goes OdyZee College Middelburg
VSO VMBO B/K 1 + 2 VSO M1 VMBO-b/VMBO-t
VSO VMBO B/K 3 + 4
VSO VMBO T/TH 1 VSO M3 VMBO-t
VSO VMBO T 2
VSO VMBO T 3
VSO VMBO T 4 VSO M3/M4 VMBO-b
VSO HAVO 1
VSO HAVO 2 VSO M4 VMBO-t
VSO HAVO 3
VSO HAVO 4

VSO HAVO 5

Kliniekgroep


De VSO groepen zijn onderverdeeld in 16 groepen. In de onderbouw werken wij aan de kerndoelen basisvorming, in de bovenbouw aan de doelen van het tweede fase onderwijs.


De niveaus die aangeboden worden zijn: VMBO-BB, VMBO-KB, VMBO-TL en HAVO niveau.


Een schooldag in de onderbouw:

1 8.30-9.35 * OB start met mentorkwartier
2 9.35-10.25
ochtendpauze
3 10.40-11.30
4 11.30-12.20 *OB Mentor eet 15 min. met de groep
middagpauze
5 12.35-13.25
6 13.25-14.15


Een schooldag in de bovenbouw:

1 8.30-9.20
2 9.20-10.10
ochtendpauze
3 10.25-11.15
4 11.15-12.05
middagpauze
5 12.20/12.35-13.25 * BB Mentor eet 15 min. met de groep
6 13.25-14.15


 Vanaf schooljaar 2016-2017 wordt het gelijke dagen model toegepast, dit betekent dat de leerlingen maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.15 op school zijn.

 

De roosters zijn zo opgezet dat leerlingen uit dezelfde klas, zoveel mogelijk, aan hetzelfde vak werken. Dit maakt het mogelijk om zowel individueel als groepsgewijs onderwijs te geven en samenwerking tussen leerlingen te bevorderen. In de onderbouw werken we met een vaste groepsleerkracht, deze is verantwoordelijk voor: Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, NASK (laatste twee vakken alleen in klas 2). Voor enkele praktijkvakken zijn er vakleerkrachten: gym, techniek, ICT, beeldende vorming. De vakleerkrachten van klas 3, 4 en 5 wisselen van lokaal voor het volgende blok. Zij hebben hun eigen vakspecialisaties. Verder heeft iedere klas in de bovenbouw een eigen mentor.


Leerlingen die de richting VMBO-T of HAVO volgen, kunnen dit traject afsluiten met een diploma, d.m.v. staatsexamens. Leerlingen die VMBO-B/K volgen kunnen deelcertificaten halen.