Regels en afspraken VSO

Regels en afspraken binnen de VSO-groepen

 

Algemene schoolregels

 

Ik let op mijn taalgebruik.

Ik ben zuinig op materiaal van school en van anderen.

Ik zorg voor een veilige sfeer op school, we houden rekening met elkaar.

Ik ben op tijd in de les.

Ik gebruik mijn mobiele telefoon alleen in de buitenpauze.

Gebruik van social media is verboden op school

 

 Binnenkomst

 • Om 8.25 uur gaan de schooldeuren voor de leerlingen open. Eerder is de school niet verantwoordelijk. Leerlingen kunnen vanaf deze tijd terecht in hun eigen klas.
 • Leerlingen nemen de ingang aan de voorkant. (bij Kiss en ride)
 • Om 8.25 uur gaat de eerste bel, alle leerlingen gaan naar hun eigen lokaal.
 • Om 8.30 uur gaat de tweede bel, alle leerlingen zitten op hun eigen plaats in het lokaal. De buitendeuren gaan dicht. De docent start met de les.
 • Jassen e.d. worden aan de kapstokken buiten de klas opgehangen. Leerlingen leggen hun waardevolle spullen (zoals telefoon, mp3 e.d.) in hun  kluisje. Petten en capuchons mogen alleen buiten op.

 

Te laat komen

 • Leerlingen die tijdens het afgaan van de tweede bel niet op hun plaats zitten zijn te laat. Zij moeten zich melden bij de balie en halen daar een  te-laat briefje.
 • Bij het derde te-laat-briefje zonder geldige reden (perioden zijn m.i.v. start schooljaar tot kerstvakantie en vanaf kerstvakantie tot zomervakantie) halen leerlingen hun gemiste tijd in met een minimum van 1 klokuur. De docent bepaalt het tijdstip en de tijdsduur.
 • Vanaf vierde keer te laat neemt school contact op met de ouders. De gemiste tijd wordt altijd ingehaald.

 

 Ochtendpauze

 • Leerlingen van de onderbouw (klas 1 en 2) houden gezamenlijk buiten pauze van 10.15– 10.30. Leerlingen van de bovenbouw doen dit van 10.30 – 10.45.
 • Tijdens de ochtendpauze nemen de leerlingen hun eten en drinken mee naar buiten.
 • De leerlingen kunnen gebruik maken van pleintje voor de school en de kiss en ride.
 • Er gaat geen bel tijdens de ochtendpauze.

 

Middagpauze

 • Leerlingen van de onderbouw gaan gezamenlijk om 12.25 uur naar buiten. Zij komen om 12.40 uur weer binnen om in de eigen klas te eten. Leerlingen van de bovenbouw eten in de eigen klas van 12.25 tot 12.40 uur. Van 12.40 tot 12.55 uur gaan deze leerlingen naar buiten.
 • Leerlingen die te laat binnenkomen, zie te laat komen.
 • De leerlingen van klas 4 en klas 5 mogen tijdens de etenspauze zonder begeleiding naar het restaurant van Emergis. De andere leerlingen blijven op de afgesproken plekken, zie ochtendpauze.
 • Afspraken in het restaurant van Emergis:

-      De leerling koopt er iets en komt daarna weer terug naar het voorplein.

-      De leerling mag geen gratis koffie en thee halen. Gebeurt dit wel dan wordt het in rekening gebracht en mag de leerling niet meer naar het restaurant.

-      De leerling mag niet in de rookruimte van Emergis.

  

Roken

 • Leerlingen onder de 18 jaar mogen alleen met een ondertekende toestemmingsverklaring van ouders op de aangegeven tijden en plaats op school roken. De toestemmingsverklaring is te verkrijgen bij de administratie.
 • Alleen tijdens de buitenpauzes mag gerookt op de daarvoor aangewezen plaats. Alleen daar mogen rookattributen zichtbaar zijn.
 • Als leerlingen zich niet aan bovenstaande afspraken kunnen houden, geeft  de school geen toestemming om te roken binnen de schooltijden.

  

Telefoon/mp3/computer e.d. gebruik

 

 • Ik gebruik mijn mobiele telefoon alleen in de buitenpauze.

 

 • Alleen tijdens de buitenpauze mogen leerlingen gebruik maken van hun
  mobiele telefoon. (Opnames van leerlingen en docenten zonder toestemming zijn verboden!!)
 • Tijdens de lessen liggen de toestellen in het kluisje of in de tas van de leerling en mag de telefoon niet zichtbaar zijn.
 • Bij de overtreding van bovenstaande afspraken geldt: telefoon inleveren tot 15.00 uur. Als de leerling de telefoon weigert in te leveren dan meldt de docent dit bij de directie. De ouders worden dan geïnformeerd en de leerling mag de telefoon de volgende dag niet meenemen naar school. Gebeurt dit een
  tweede keer dan worden ouders wederom geïnformeerd en wordt er  in overleg bepaald hoe lang de telefoon niet mee mag naar school.
 • Leerlingen die ten behoeve van het uitsluiten van externe afleidende prikkels gebaat zijn bij het luisteren naar muziek onder het zelfstandig werken, mogen dit alleen met toestemming van de CvB en op afgesproken tijden met de mentor via een zelf aan te schaffen MP3. Muziek luisteren gebeurt niet langer op
  de telefoon of op andere media met toegang tot internet. De leerling dient zelf een MP3 aan te schaffen.

 

 

 • Gebruik van social media is verboden op school.

 

 • Gebruik van social media zoals, Twitter, Facebook, WhatsApp etc. zijn verboden voor de leerlingen op school tijdens lestijden en in het schoolgebouw.
 • Leerlingen die zich niet aan deze regel houden mogen de rest van de dag geen gebruik meer maken van de computer/laptop of moeten hun telefoon inleveren.
 • Misbruik van de social media is ten alle tijden verboden. Indien nodig wordt hiervoor de schoolagent ingeschakeld.

 

Toiletbezoek

 • ·        Toiletbezoek zoveel mogelijk voor de lessen of tijdens de pauzes.
 • ·         Toiletbezoek tijdens de lessen: toestemming vragen aan de leerkracht, het eerste half uur na de start van de lessen is toiletbezoek niet toegestaan.

  

Ruimtes op school.

 • ·        Betreden van bergingen is niet toegestaan
 • ·         Kantoren voorzien van een bruine deur mogen alleen betreden worden na toestemming.