Regels VSO

Regels binnen de VSO-groepen

1 De algemene schoolregels

Ik hanteer respectvol taalgebruik naar iedereen binnen school.

Ik ben zuinig op de materialen van school en van anderen.

Ik zorg ervoor dat iedereen zich prettig kan voelen op OdyZee.

Ik ben op tijd in de les.

Ik gebruik mijn telefoon alleen in de buitenpauze, als ik buiten ben.

 

2. De start van de dag

Om 8.25 gaan schooldeuren open, ik ga naar binnen naar mijn eigen lokaal

Mijn jas hang ik aan de kapstok, waardevolle spullen berg ik op in mijn kluisje.

(telefoons en petten gaan niet mee de klas in)

Ik zorg ervoor dat ik alle spullen voor de komende les mee naar binnen neem, de klas in.

Ik ga op mijn plek zitten.

Om 8.30 gaat de deur van het lokaal dicht. De leerkracht start met de les.

Bij ieder nieuw blokuur, zorg ik dat ik op tijd ben, mijn spullen voor de desbetreffende les bij me heb, en mijn telefoon heb opgeborgen in mijn kluis.

Voor leerlingen die te laat zijn, gelden speciale afspraken.

Je kunt per dag 3 keer te laat komen (in de ochtend en 2 maal na de pauze)

Afspraken over het te laat komen lees je hieronder

 

3. Ik ben te laat

Leerkrachten houden precies bij hoe vaak een leerling te laat is.

Het jaar is verdeeld over twee perioden. Van zomer tot kerstvakantie. En weer van Kerst tot zomervakantie.

Binnen 1 periode gelden de onderstaande afspraken over te laat komen.

Na de zomervakantie en kerstvakantie begin je dus met een  “schone lei”

Wanneer je niet om 8.30 in de klas bent, en klaar zit voor de les.......ben je te laat.

Wanneer de deur van het lokaal dicht is en jij bent nog niet binnen..........ben je te laat.

Je loopt terug naar beneden en je meldt je bij de balie.

Je krijgt een te-laat-briefje.

Met dit te-laat-briefje, ga je wel de les in. Het briefje is voor de leerkracht.

Wanneer je 3 keer te laat bent gekomen, haal je alle gemiste tijd dubbel in.

Je blijft dus na, altijd minimaal 1 klokuur. De mentor bepaalt op welke dag dat zal zijn.

De mentor bepaalt of er omstandigheden waren waar je echt niets aan kon doen.

Als dat zo is, had je geldige redenen, en blijf je niet na.

Wanneer je daarna nog een keer te laat komt en dus voor de vierde keer in totaal, gaat de school met de ouders in gesprek. Ook handelt de school verder zoals dat beschreven is in de leerplichtwet.

 

 

4. In de ochtendpauze

Alle leerlingen van het VSO gebruiken steeds de voordeuren van school.

Om s ’ochtends binnen te komen, om pauzes te nemen en om weer naar huis te gaan.

De achterdeuren worden uitsluitend gebruikt door leerlingen van het SO.

Onderbouw: Pauzetijd:10.25 - 10.40. Les start weer om 10.45.

Pauzeren op het achterplein.

Bovenbouw: Pauzetijd 10.10 - 10.25. Les start weer om 10.30.

Pauzeren op achterplein of voorplein.

Eten en drinken doen we in de buitenpauze.

Ik neem mijn eten en drinken dus mee naar buiten.

Ik zorg dat ik in de school rustig door de gangen loop en op tijd weer in de les ben.

 

5. In de middagpauze

Onderbouw: Pauzetijd12.05 - 12.20.  Les start weer om 12.25.

Pauzeren op het achterplein

Bovenbouw; Pauzetijd: 12.20 - 12.35.  Les start weer om 12.40.

Pauzeren op het achterplein of het voor plein

Leerlingen van de 4e en 5e klassen mogen zelfstandig naar het restaurant van Emergis.

Daarbij houden ze zich aan de volgende afspraken:

  1. 1.       Ik koop iets en kom direct weer terug.
  2. 2.       Ik pak geen gratis thee of koffie.
  3. 3.       Ik kom niet in de rookruimte van Emergis.

(lukt het je niet om deze regels te volgen, dan kun je nog niet zelfstandig naar het restaurant voor de rest van het schooljaar)

Ik zorg dat ik in school weer rustig door de gangen loop en op tijd in de les ben.

Wanneer je na een ochtendpauze of middagpauze te laat bent voor de les moet je dus ook een te-laat-briefje halen.

 

6. Roken

Wanneer je nog geen 18 bent,  beslissen je ouders of je op school mag roken. Zij kunnen toestemming geven. Het formulier daarvoor kun je bij de administratie halen, en weer inleveren bij de mentor.

Als je 18 jaar bent, of ouder, beslis je dit zelf.

Roken mag alleen bij de rookpaal bij de picknicktafel voor het voorplein.

Je sigaretje opsteken of shaggie draaien doe je ook daar.

In school willen we geen rookattributen zien.

Blowen is te allen tijde, overal verboden.

Lukt het je niet om je aan deze afspraken te houden, dan geeft de school jouw geen toestemming om op school te roken. We gaan hier dan over in gesprek met je ouders.

 

7. Mijn telefoon

Ik gebruik mijn telefoon alleen in de buitenpauze, als ik buiten ben.

Voor de lessen beginnen berg ik mijn telefoon op, in mijn kluisje.

Heb je geen kluisje?..........

Dan lever ik mijn telefoon in bij de leerkracht. Aan het eind van de les vraag ik mijn telefoon dan weer terug.

Ik maak met mijn telefoon geen opnames van anderen. (foto, film, geluid)

Ik gebruik op school geen social media. Misbruik en pesten wordt direct bestraft.

Wanneer in de les , bij een activiteit, het gebruik van de telefoon nodig is, geeft de leerkracht dit van tevoren aan,  en geeft je dus toestemming. Alleen de leerkracht neemt hier initiatief voor. Je hoeft dus niet te vragen...Mag ik even op mijn telefoon? Dat mag dus niet!

De leerkracht vertelt hoe lang en met welk doel de telefoon mag worden gebruikt.

Lukt het je niet om je aan deze afspraken te houden dan:

  1. 1.       Lever je je telefoon in tot 14.15 bij de leerkracht
  2. 2.       Weiger je dit, dan gaan we met je ouders erbij in gesprek.
  3. 3.       We spreken met ouders en met jou dan af hoe lang je telefoon thuisblijft. Dit kan een aantal dagen zijn.

 

8. Muziek luisteren

Ik doe met instructies gewoon mee, zonder muziek aan en koptelefoon af!

Ik moet toestemming hebben van CvB-lid om muziek in de klas te mogen luisteren

Ik zorg ervoor dat anderen geen last hebben van mijn muziek

Ik gebruik een MP3-speler om muziek te kunnen luisteren.

Mijn telefoon mag hiervoor niet worden gebruikt.

 

9. Computer en laptop

Ik gebruik de computer of laptop uitsluitend na toestemming van de leerkracht.

Ik gebruik geen social media.

Ik sluit de computer na gebruik af.

Ik bezoek alleen de sites, waar de leerkracht mij toestemming voor heeft gegeven.

 

10. Naar de wc

Ik meld bij de leerkracht dat ik naar het toilet ga.

Tijdens instructiemomenten, ga ik niet naar het toilet.

 

11. Ruimtes op school

Leerlingen mogen niet in bergingen en magazijnen.

Bij alle kantoren met een bruine deur , heb ik toestemming nodig om daar naar binnen te gaan. Ik klop op de deur en vraag of ik naar binnen mag. Als er niemand is, ga ik er dus niet naar binnen.

Wanneer ik in een andere klas naar binnen wil, klop ik op de deur en vraag toestemming om binnen te komen.

 

12. Gezonde school

Spuitbussen worden op school niet gebruikt, een deo roller is een prima idee

Energydrank is binnen school en op het schoolplein niet toegestaan

Chips en snoep als lunch is geen goed idee.

Rook attributen (pakje sigaretten, shag, vloeitjes, aanstekers, enz.) blijven in je tas, totdat je bij de rookpaal bent.

OdyZee heeft een strak anti-pest protocol.

Pesten wordt niet getolereerd en direct bestraft.

Hierbij is er altijd contact met ouders en wanneer het pesten niet stopt, de schoolagent.