Vakkenpakketten

Aan het eind van leerjaar 2 kiezen leerlingen en ouders in overleg met de mentor een vakkenpakket (VMBO B/T) of een profiel (HAVO). Leerlingen uit het VMBO hebben keuze uit twee vakkenpakketten. HAVO leerlingen kunnen uit drie profielen kiezen. De keuze voor het pakket of profiel wordt in overleg met de Commissie van Begeleiding vastgesteld.


Leerlingen die na het behalen van hun VMBO-T diploma verder willen leren kunnen op onze school starten in 4 HAVO. Hiervoor hanteren we wel duidelijke overgangsnormen. De Commissie van Begeleiding neemt de definitieve beslissing m.b.t. overstap naar HAVO.


Indelingsstructuur
 • VMBO-B

Vakkenpakket 1 VMBO Basis beroeps
 1. Nederlandse taal
 2. Engelse taal
 3. maatschappijleer 1
 4. wiskunde
 5. biologie
 6. rekenen
Dit is de richting Groen of Verzorging
Vakkenpakket 2 VMBO Basis beroeps
 1. Nederlandse taal
 2. Engelse taal
 3. maatschappijleer 1
 4. wiskunde
 5. economie
 6. rekenen
Dit is de richting Economie
Vakkenpakket 3 VMBO Basis beroeps
 1. Nederlandse taal
 2. Engelse taal
 3. maatschappijleer 1
 4. wiskunde
 5. natuurkunde
 6. rekenen
Dit is de richting Techniek

 • VMBO-T

Vakkenpakket 1 VMBO-T
 1. Nederlandse taal
 2. Engelse taal
 3. maatschappijleer 1
 4. wiskunde
 5. natuur- en scheikunde 1
 6. natuur- scheikunde 2
 7. biologie
 8. rekenen
De volgende sectoren vallen in dit pakket: Techniek, Zorg en welzijn en Landbouw
Vakkenpakket 2 VMBO-T
 1. Nederlandse taal
 2. Engelse taal
 3. maatschappijleer 1
 4. wiskunde
 5. economie
 6. aardrijkskunde
 7. geschiedenis en staatsinrichting
 8. rekenen
De volgende sector valt onder dit pakket: Economie

 • HAVO

Vakkenpakket 1 HAVO, profiel Natuur en Techniek
 1. Nederlandse taal
 2. Engelse taal
 3. maatschappijleer 1
 4. wiskunde B
 5. natuurkunde
 6. scheikunde
 7. biologie
 8. wiskunde D
 9. rekenen
Vakkenpakket 2 HAVO, profiel Natuur en Gezondheid
 1. Nederlandse taal
 2. Engelse taal
 3. maatschappijleer 1
 4. wiskunde B
 5. scheikunde
 6. biologie
 7. aardrijkskunde
 8. natuurkunde
 9. rekenen
Vakkenpakket 3 HAVO, profiel Economie en Maatschappij
 1. Nederlandse taal
 2. Engelse taal
 3. maatschappijleer 1
 4. economie
 5. wiskunde A
 6. geschiedenis
 7. aardrijkskunde
 8. Spaanse taal
 9. rekenen

Download hier het informatieboekje over de vakkenpakketten.
Door het OdyZeecollege worden ook stagemogelijkheden aangeboden, u kunt hierover meer lezen op de pagina 'arbeidstoeleiding'.