Deelraad

De Deelraad van OdyZee school / college

Onze school heeft een deelraad. De directie overlegt, vraagt om advies en op sommige punten instemming van de deelraad. De deelraad heeft dan ook een belangrijke stem in diverse zaken die van belang zijn voor een goede schoolorganisatie. Onderwerpen die besproken worden zijn: reprokosten, schoolgids, passend onderwijs, ouderavond,  voorzieningen, etc.

 

De DR komt vijf keer per jaar bijeen (in Middelburg en in Kloetinge).De deelraad van OdyZee bestaat uit vier leerkrachten van de verschillende afdelingen en vier ouders van de verschillende afdelingen.

 

Ouders

Sonja Ruijten

Debby Melis

2x vacature

 

Leerkrachten                                                  

Wouter van der Pijl 

Hedy Hoogesteger                     

Hester Paaimans                         

Jantiene Blom

 

 Wat wordt er verwacht van een Deelraad-lid?

- Betrokkenheid bij het onderwijs.
- Het kunnen meedenken in het belang van de school. 
- Bereidheid om 5 keer per jaar de vergaderingen bij te  wonen en daarin een inhoudelijke bijdrage te leveren.
- De bereidheid om gedurende 3 jaar lid te zijn van de DR (dat is de zittingstermijn van een DR-lid).

 

Op onderstaande websites vindt u duidelijke informatie over de medezeggenschapsraad:

http://www.infowms.nl/

http://www.onderwijsconsument.nl/medezeggenschap-op-school/ 

 

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad

In Zeeland werken scholen voor speciaal onderwijs samen binnen de Stichting Ozeo. Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) binnen Stichting Ozeo, die zich bezighoudt met bovenschoolse beleidszaken. Dat zijn zaken die voor alle scholen samen van belang zijn. In de GMR praten ouders en leerkrachten mee over o.a. de organisatie en de financiën. Het kan bijvoorbeeld gaan om samenwerking met andere scholen, arbeidsomstandigheden en over hoe de financiële middelen worden besteed. Voor een aantal zaken heeft het schoolbestuur instemming van de GMR nodig en in andere gevallen heeft de GMR een adviesrecht.

 

De GMR komt 4 of 5 keer per jaar bij elkaar van 20.00 tot 22.00 uur op wisselende locaties van Stichting Ozeo. Op dit moment is er een vacature binnen de GMR. Iedere ouder kan zich hiervoor kandidaat stellen. Bij meerdere kandidaten worden er verkiezingen uitgeschreven.

 
Wat wordt er verwacht van een GMR-lid?
- Betrokkenheid bij het onderwijs.
- Het kunnen loslaten van de belangen van een individuele school en het kunnen denken in Ozeo-belang. 
- Bereidheid om 4 à 5 keer per jaar de vergaderingen bij te wonen en daarin een inhoudelijke bijdrage te leveren.
- De bereidheid om gedurende 4 jaar lid te zijn van de GMR (dat is de zittingstermijn van een GMR-lid).

 

Wij nodigen alle ouders die mee willen praten van harte uit zich kandidaat te stellen. Indien er meerdere ouders zich kandidaat stellen voor 1 vacature, zullen er verkiezingen uitgeschreven worden.

U kunt informatie vragen of u kandidaat stellen door contact op te nemen met de voorzitter van de deelraad, Wouter van der Pijl (w.pijl@respont.nl)

 

Notulen

Notulen 14 oktober 2015 (pdf)
Notulen 26 november 2015 (pdf)

Notulen 8 februari 2016 (pdf)

Notulen 12 april 2016 (pdf)

Notulen 11 mei 2016 (pdf)

Notulen 22 juni 2016 (pdf)

Notulen 29 september 2016 (pdf)

Notulen 24 november 2016 (pdf)

Notulen 8 februari 2017 (pdf)

Notulen 6 april 2017 (pdf)

Notulen 15 juni 2017 (pdf)

Notulen 28 september 2017 (pdf)

Notulen 13 november 2017 (pdf)

Notulen 1 februari 2018 (pdf)

Notulen 9 april 2018 (pdf)

Notulen 11 juni 2018 (pdf)
Notulen 18 februari 2019 (pdf)