Gezonde school

Onze school is gezond


OdyZee heeft het tweede vignet Gezonde School behaald. Naast het vignet ‘welbevinden en sociale veiligheid’ hebben we nu ook het vignet ‘gezonde voeding’ behaald. Met de vignetten en ons beleid hierop laat OdyZee zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. OdyZee is trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Voeding. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in:

1.           Gesubsidieerd schoolfruit

2.           Bewustwordingslessen ‘ik eet het beter’

3.           Smaaklessen

4.           Onbeperkt water voor alle leerlingen met bijvoorbeeld komkommer of citroen. De kinderen vullen graag hun Dopper met dit lekkere water. Op deze manier wordt water drinken leuk!

5.           Voedingslessen m.b.t. bewustwording over wat je binnen krijgt en nodig hebt aan alle V.S.O onderbouw klassen

6.           Aangepast voedingsbeleid gaat in na de zomervakantie. Dit is terug te vinden op onze website en in de laatste nieuwsbrief

7.           We hebben een OdyZee bord op Pinterest, met veel gezonde lunch- en traktatietips.

 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.