Eerste gecertificeerde passiefschool van Nederland

OdyZee Goes is in de zomervakantie van 2011 naar een nieuw schoolgebouw verhuisd.

De nieuwbouw van de school is tot stand gekomen door de intensieve samenwerking tussen de school, Emergis en de Gemeente Goes.


Belangrijke uitgangspunten voor de bouw van het nieuwe schoolgebouw waren:

  • Overzichtelijk
  • Duidelijk ingericht met een rustige uitstraling
  • Ruimte
  • Licht

Passief bouwen

Het nieuwe schoolgebouw is gebouwd volgens het principe van “passief bouwen”; een zeer energiezuinig gebouw. Passief bouwen is een bouwconcept waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de zon. De principes zijn al lang bekend en toegepast. In een passief gebouw wordt allereerst gezorgd dat er weinig energiebehoefte is voor verwarming en koeling.

 

In het stookseizoen wordt aanwezige warmte zo goed mogelijk vastgehouden. Daarnaast wordt zoveel mogelijk gratis zonnewarmte “ingevangen”. In de zomer wordt ongewenste opwarming zoveel mogelijk voorkomen. Ongewenste zonnestraling wordt zoveel mogelijk buiten gehouden. In het stookseizoen wordt de warmte van de verwijderde lucht overgedragen aan de binnen gebrachte buitenlucht. In de zomer kan met koude nachtlucht extra worden geventileerd, waardoor een airco installatie overbodig is. Zeker in Zeeland is dit een goede mogelijkheid. De nachten zijn hier relatief koel. Gedurende de dag wordt de aangezogen ventilatielucht via ondergrondse toevoerleidingen afgekoeld en vervolgens in het gebouw gebracht. In het buitenland wordt passief bouwen al regelmatig toegepast. In Nederland worden een beperkt aantal huizen “passief gebouwd”. Scholen zijn in Nederland nog niet volgens de passief bouwen principes gebouwd. Het bouwteam heeft in Duitsland een aantal “passief “gebouwde scholen bezocht. De buitenschil is in Duitsland gemaakt.

 

Frisse school

Daarnaast gaan we uit van een “frisse school”. Hierbij gaat het om vijf thema’s.

Naast energiezuinigheid zijn de luchtkwaliteit, thermisch comfort, visueel comfort en akoestisch comfort belangrijk. Allemaal zaken die voor onze prikkelgevoelige leerlingen effect kunnen hebben op het leren.


Inrichting

Veel aandacht is uitgegaan naar de inrichting van het gebouw. Ook al zijn we de laatste jaren gegroeid, kleinschalig organiseren is ons uitgangspunt.

Download hier het factsheet.


Bekijk hier een filmclip op YouTube.