Pestprotocol

Procedure pesten op school


Het verschil tussen pesten en plagen:

Wanneer er geplaagd wordt kan diegene die geplaagd wordt meelachen. Het gaat niet ten koste van een ander. Wanneer er gepest wordt gaat dit ten koste van de gepeste persoon, er kan dus niet worden meegelachen.


Pesten op school: Hoe ga je ermee om?

Pesten komt helaas op veel scholen voor. Het is een probleem dat elke school onder ogen moet zien. Wij willen pestgedrag op onze school serieus aanpakken. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.


  • Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep), leerkrachten en de ouders/verzorgers.
  • De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten wel of niet aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de kinderen bespreekbaar worden gemaakt, waarna met hen regels worden vastgesteld.
  • Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen.
  • Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, moet de school beschikken over een directe aanpak.

Wanneer het probleem niet op de juiste manier wordt aangepakt of de aanpak niet het gewenste resultaat oplevert dan is de inschakeling van een vertrouwenspersoon nodig. De vertrouwenspersoon kan het probleem onderzoeken, deskundigen raadplegen en het bevoegd gezag adviseren.

Op iedere school is een vertrouwenspersoon aangesteld. Op onze school is dat:
Nanda van Mil
 

Klik hier om het volledige pestprotocol in te zien.