Verlofaanvraag

Verlof buiten de schoolvakanties moet schriftelijk bij de locatiedirecteur aangevraagd worden. Een formulier hiervoor is bij de administratie van de school op te vragen of hieronder te downloaden. In bijzondere situaties wordt verlof toegestaan. U dient de bijzondere situatie aan te geven, een voorbeeld hiervan is seizoensgebonden werk van een van de ouders. Dit dient aangetoond te worden met een schrijven van de werkgever dat verlof in een schoolvakantie niet mogelijk is. Aan het eind van de zomervakantie wordt geen verlof toegestaan. Het is voor elke leerling van belang een schooljaar samen met de groepsgenoten te starten. In twijfelgevallen vindt overleg plaats met de leerplichtambtenaar.

  

Download hier het formulier voor de aanvraag van vakantieverlof buiten de reguliere vakantieperiodes.

 

Download hier het formulier voor de aanvraag van verlof in het geval van andere gewichtige omstandigheden.