Vacatures

OdyZee te Goes,

 

is een REC-4 school voor SO en VSO en biedt onderwijs op maat aan leerlingen met psychiatrische problemen. Onze grootste doelgroep bevat  leerlingen met autisme. Het onderwijs wordt in kleine groepen in een rustige en veilige leeromgeving aangeboden.

In het SO werken we in groepen van 14 leerlingen, met een leerkracht én een onderwijsassistent. We werken zoveel mogelijk met methodes uit het regulier basisonderwijs.

In het VSO werken we toe naar Staatsexamens op VMBO BB, TL en HAVO niveau. In de onderbouwgroepen werken de leerlingen met een vaste leerkracht. Vanaf leerjaar 3 worden er sectoren en profielen gekozen en krijgen leerlingen ook te maken met verschillende vakleerkrachten. Daarnaast volgen de leerlingen een arbeidstoeleidingstraject.Wij zoeken:


Leerkracht LB (1,0 fte)

de leerkracht geeft een aantal vakken in het vso op vmbo- niveau en is breed inzetbaar. Deze vacature is ruim geformuleerd omdat wij breed belangstelling hopen te wekken en wij in dit stadium van de voorbereiding op komend schooljaar mogelijkheden zien om de invulling van de vacature nog nader vorm te kunnen geven.

Vakleerkracht (0,3 fte) voor Engels

de vakdocent is in bezit van een tweede graad bevoegdheid Engels. Dit is een examenvak.

Vakleerkracht (0,3 fte) voor Nederlands

de vakdocent is in bezit van een tweedegraads lesbevoegdheid Nederlands. Dit is een examenvak.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs voor 20 uur per week of een deel ervan.
Voor werkzaamheden voor de VSO locatie in Middelburg en twee SO bovenbouwgroepen in Goes.
De volledige vacaturetekst is hier te downloaden.Voor informatie over de functies kun je contact opnemen met Tonia de Groene (directeur), telefonisch te bereiken op 0113-267900 of per mail: degroene@odyzee.nl.