Vacatures


OdyZee is een REC-4 school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet speciaal Onderwijs (VSO) en biedt onderwijs op maat aan leerlingen met psychiatrische problemen. Leerlingen met autisme behoren tot onze primaire doelgroep. Het onderwijs wordt in een rustige en veilige leeromgeving aangeboden. In het SO werken we in groepen van 14 leerlingen, met een leerkracht én een onderwijsassistent. We werken zoveel mogelijk met methodes uit het regulier basisonderwijs. In het VSO werken we toe naar staatsexamens op vmbo en havo-niveau. In de onderbouwgroepen werken de leerlingen met een vaste leerkracht. Vanaf leerjaar 3 worden er sectoren en profielen gekozen en krijgen leerlingen ook te maken met verschillende vakleerkrachten.

 

Wij zoeken:

 • een gedragswetenschapper, per 1 oktobervoor24 uur per week;

 • een gedragswetenschapper,voor vervanging zwangerschapsverlof, 32 uur per week, per november, met uitzicht op een aantal dagen vaste benoeming.

 

Wat vragen wij:

 • academische opleiding gedragswetenschappen (orthopedagogiek of psychologie);

 • basisaantekening diagnostiek;

 • ervaring in het werken in een multidisciplinair team;

 • ervaring in het begeleiden van leerlingen;

 • ervaring in het adviseren van ouders, het onderwijsteam en het management.

   

  Wat bieden wij:

 • plezierige werkomgeving;

 • enthousiaste en gemotiveerde collega’s;

 • persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden;

 • begeleiding en coaching van nieuwe collega’s:

 • werken in een team van gedragswetenschappers.

 

Heb je belangstelling?

Met vragen kun je terecht bij de directeur van OdyZee, Tonia de Groene, tel. 0113-267900 of t.groene@respont.nl.

 

Je reactie met cv kan gemaild worden naar t.groene@respont.nl en dient uiterlijk binnen te zijn op 30 september 2019.